ISO/TS 16949:2009
Nowa norma ISO/TS 16949:2009, została wydana w lutym bieżącego roku i zastąpiła poprzednią wersję z 2002 roku.
ISO/TS 16949:2009 jest standardem funkcjonowania przedsiębiorstw działających w branży motoryzacyjnej. Norma została opracowana przez członków organizacji Intenrational Automotive Task Force (IATF) zrzeszającej m.in. przedstawicieli firm: BMW, DaimlerChrysler, Fiat, Ford Motor Company, General Motors, PSA Peugeot-Cintroen, Renault i Volkswagen. ISO/TS 16949 jest Specyfikacją Techniczną ISO, która ujednolica (QS-9000), (VDA 6.1) oraz inne systemy jakości w branży motoryzacyjnej oraz uszczegóławia wymagania normy ISO 9001: 2000, dlatego też w najbliższym czasie standard ten stanie się powszechnie stosowany w przemyśle motoryzacyjnym dla wszystkich dostawców z tej branży.
Ze względu na globalny charakter systemów zarządzania ISO/TS 16949 w branży motoryzacyjnej nowa norma ma służyć do usprawnienia działania, a tym samym pomóc organizacjom w zmniejszeniu kosztów przy jednoczesnej poprawie efektywności.
Wdrożenia ISO/TS 16949:2009 może podjąć się każde przedsiębiorstwo, produkujące
lub przetwarzające materiały, części, podzespoły lub gotowe wyroby dla motoryzacji.

Podstawowe korzyści z wdrożenia systemu ISO/IS 16949:2009 w organizacji są następujące:
 • usystematyzowanie działań, procesów wewnątrz firmy,
 • optymalizacja zużycia materiałów i czasu,
 • zapewnienie wysokiej jakości wyrobów i terminowości dostaw,
 • pełne ukierunkowanie na klienta i zwiększenie poziomu jego satysfakcji,
 • jasne określenie pracownikom cele firmy oraz zdefiniowanie odpowiedzialności personelu,
 • minimalizacja ilości reklamacji i kosztów popełnionych błędów,
 • przewaga konkurencyjna,
 • redukcja auditów klientowskich,
 • przejrzyste udokumentowanie procesów,
 • korzyść marketingowa wynikająca z uzyskania certyfikatu zgodności
  z międzynarodowym standardem.