ISO 17025:2005 (PN-EN ISO/IEC 17025:2005)
Norma PN-EN ISO/IEC 17025: 2005 podaje wymagania dotyczące budowy systemu zarządzania jakością w laboratoriach. Ich spełnienie pozwala na wdrożenie skutecznego systemu oraz spełnienie wymogów technicznych stawianych laboratorium. System ten może być wdrożony zarówno w firmie specjalizującej się w badaniach laboratoryjnych, jak również w organizacji, gdzie laboratorium jest jedną z jednostek organizacyjnych. Norma PN-EN ISO/IEC 17025:2005 stanowi podstawowe kryterium akredytacji laboratoriów przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA).

Korzyści z wdrożenia Systemu Zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005:
 • spełnienie wymagań prawnych dla laboratoriów,
 • spełnienie wymagań Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (GLP),
 • zapewnienie jednolitego standardu działania w całej organizacji,
 • ustanowienie jasnej i przejrzystej struktury organizacyjnej dla przedsiębiorstwa,
 • zwiększenie wiarygodności wyników badań,
 • podniesienie dokładności działań laboratoryjnych,
 • zapewnienie powtarzalności prowadzonych badań,
 • ustanowienie sprawnego systemu obiegu informacji i dokumentów,
 • poprawa pozycji rynkowej,
 • wykazanie odpowiednich kompetencji
 • obniżenie kosztów poprzez eliminację błędów i niezgodności,
 • prestiż i uznanie kompetencji z tytułu otrzymania certyfikatu.