ISO 14001:2004 (PN-EN ISO 14001:2005)
Wdrożenie Systemu Zarządzania środowiskowego w sytuacji pogłębiającej się degradacji środowiska i rosnącej o nie troski, w wielu przypadkach jest warunkiem zawierania transakcji biznesowych
i utrzymania się przedsiębiorstwa na rynku. Coraz więcej firm wybierając swoich dostawców zwraca uwagę na ich stosunek do środowiska, który jest najlepiej wyrażony poprzez stosowanie normy
PN-EN ISO 14001:2005.
Celem normy PN-EN ISO 14001:2005 jest pomoc przedsiębiorstwom w zarządzaniu wpływem ich działań, wyrobów i usług na środowisko, minimalizacja szkodliwego oddziaływania oraz efektywne wykorzystanie dostępnych zasobów na każdym etapie prowadzonej działalności.

Główne korzyści z wdrożenia Systemu Zarządzania środowiskowego w organizacji:
  • zwiększenie oszczędności energii i materiałów wejściowych,
  • redukcja kosztów usuwania odpadów i opłat za korzystanie ze środowiska,
  • ograniczenie incydentów, których następstwem jest ponoszenie przez firmę kosztów,
  • podniesienie prestiżu przedsiębiorstwa na rynku lokalnym, krajowym
    i międzynarodowym,
  • wzrost zaufania do przedsiębiorstwa,
  • poprawa wizerunku przedsiębiorstwa wśród społeczeństwa i władz lokalnych,
  • ułatwienie dostępu do dofinansowywania działalności przedsiębiorstwa,
  • ułatwienie uzyskiwania pozwoleń i zatwierdzeń, dzięki spełnieniu wymagań prawa.