OUTSOURCING
W ramach oferty współpracy proponujemy powierzenie naszym konsultantom pełnienie funkcji Koordynatora ds. Systemu Zarządzania. Usługa skierowana jest przede wszystkim do małych
i średnich przedsiębiorstw, w których nie ma potrzeby zatrudniania pełnoetatowego pracownika
do utrzymywania i doskonalenia systemu.

Takie rozwiązanie daje firmom wymierne i niewymierne korzyści a najważniejsze to:
  • gwarancję funkcjonowania i doskonalenia Systemu Zarządzania,
  • profesjonalna pomoc i doradztwo w zakresie Systemu Zarządzania,
  • oszczędność kosztów utrzymania systemu,
  • profesjonalne przygotowanie audytorów,
  • prowadzenie szkoleń wewnętrznych dla pracowników,
  • reprezentowanie firmy wobec jednostek certyfikujących.